Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Ru Lại câu hò

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ru Lại Câu Hò
Hò…ơ…ơ… Buồn thương chiếc áo phong sương…
Re fa sol la la sol fa,La fa la la fa fa
Đò ai không bến… hò…ơ…………….. đò ai không bến vấn vương câu hò..
La fa2 fa2 la ….Re fa sol la la sol fa…la fa fa la2 la2 sol2 fa2 re2
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa _sol la
Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa
la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa sol
Biết người xưa kia giờ sang sông
sol_la fa sol la la re_mi mi
Biết người ra đi mà vẫn mong
re2 si_la re2 re2 la mi2 mi2
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai
mi mi_sol mi_re do re2 do2 la la re2 sol2 fa2 re
Dòng sông bến nước con đò đá phai còn nhau
la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa _sol la
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau
la re2 sol2 sol2 re2 si re2 si_la fa sol
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm
sol_la fa sol la la re_mi mi
Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
sol_la fa sol la la re_mi mi
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi
mi mi_sol mi_re do re2 do2 la la re2 sol2 fa2 re
Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu
re2 fa2 si2 si2 la2 fa2 sol2 si2 la2 fa2_sol la
Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu
re2 fa2 si2 si2 la2 fa2 fa2 re3 si2 la2 fa2_sol la
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung
mi2 mi2_sol mi re do re-do la re-do la fa sol fa
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi
mi2 mi2_sol mi re do re-do la re-do la sol fa re

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply