Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

rề la la la/ la la re’ / đô là
đàn theo ta đi qua con suối con khe
sol la re’/ la la/la sol fa
qua nương rẫy qua bao nhiêu đồi
rề sol sol sol/ sol la re/ la sol
dan theo ta di danh my dem ngay
sol la’/ fa sol/ la do re re re
giữa rừng xanh xây muôn câu ca
nhanh
re re re re fa
em ko ăn cơm cháy
re re re dô là
em ko ăn cơm hòn
là rê/ rê đô là
thì em ăn đòn
sol sol sol/ sol la
khi (ko nhớ lời)..trên núi
sol sol sol /fa re
khi con nai kêu mồi
là rê rê đô là
đàn vẫn bên mình
dk2
rề la đố rề/ la đố rề/ la sol la đố
dù bom đạn lấp đường lấp lối
la la do sol/ do la do re la
ra chiến trường ta vượt thác nghềnh
là mi mi mi là(thấp) la(ca)o rê rê
đàn vẫn bên ta tải đạn nuôi quân
re mi fa/ re fa mi re fa mi re la
trong gian khó, đàn với ta hát khúc tang tình
khung thay đổi 1. làm lại từ đầu
la do la sol/ la fa sol la sol do
giữ đất quê hương trở về tiền tuyến
khung thay đổi 2( 2 câu kết)
fa sol la/ la sol do la sol
la do la sol la fa sol re re re

Leave a Reply