Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em

Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |
M2 M2 M2 M2 R2 M2 R2 D2 |
L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |
M2 M2 R2 D2 SOL L |…..

L M2 M2 M2 SOL2 M2 M2 |
L R2 R2 R2 M2 R2 R2 |
M SI SI SI R2 R2 |
M SI SI R2 M2 R2 D2 |……

M2 L2 L2 L2 SI2 L2 L2 |
[L2-SOL2-M2-R2] SOL2 SOL2 SOL2 [L2-SOL2-M2-M2] |
L R2 R2 R2 [M2-R2-M2] |
M SI SI SI [D2-SI-L]….|

Leave a Reply