Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Sợi nhớ sợi thương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Sợi nhớ sợi thương

Cảm âm Sợi nhớ sợi thương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

cảm âm
SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG
Là đố đố. La rế rế
Rế là fá, rế đố là rế
Són són són lá són fá rế fá
Là rế đố, rề la la sòn la
Là rế đố,fà son la son fa rề
Rế là rế fá ,fá rế la rế là
Rế là rế lá ,són fá rế fá
Rế đố rế, rề la la sòn la
Son fà son, fa rề son la đố
Là rế mí ,mí mí rế mí fá
Rế fá són lá,lá lá đố rế mí
Là mí mí són,lá lá đố mí rế

Leave a Reply