Hoc Sao Pixcel

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê rê đồ rê đồ rê mi sol la sol la xi đố đố xi xi xi la sol la​rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi rê2-mi2 rê2 đô2 la la rê2-mi2 rê đô2 rê2 mi2-sol2 mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi.. mi sol mi la la la đô2 xi rê2 đô2 rê2-mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi., rê2-mi2 rê2 đô2 la rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 mi2-sol2 mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi.. mi sol mi sol-la la la đô2 xi la sol la​

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi
đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol
mi sol la, la đố la xi!
mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi
đồ rê rê rê đồ rê đồ rê mi sol la sol
la xi đố đố xi xi xi la sol la​rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi
rê2-mi2 rê2 đô2 la la rê2-mi2 rê đô2 rê2 mi2-sol2 mi2
rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi..
mi sol mi la la la đô2 xi rê2 đô2 rê2-mi2
rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi.,
rê2-mi2 rê2 đô2 la rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 mi2-sol2 mi2
rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi..
mi sol mi sol-la la la đô2 xi la sol la​

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê rê đồ rê đồ rê mi sol la sol la xi đố đố xi xi xi la sol la​rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi rê2-mi2 rê2 đô2 la la rê2-mi2 rê đô2 rê2 mi2-sol2 mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi.. mi sol mi la la la đô2 xi rê2 đô2 rê2-mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi., rê2-mi2 rê2 đô2 la rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 mi2-sol2 mi2 rê2-mi2 rê2 đô2 la sol la đô2 xi sol sol-mi.. mi sol mi sol-la la la đô2 xi la sol la​

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm – Nếu em không về​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply