Cảm âm bài anh khác hay em khác tone mi

Cảm âm bài anh khác hay em khác – tone Mi

Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do Có phải em hết yêu anh rổi Do Re Re Do Fa Sol-La Em hay nói đi ngươi ơi Sol Sol Sol Fa Re Sol Do Sol-La Anh vô tâm hay là anh...
Cảm âm bài Anh về miền Tây

Cảm âm bài Anh về miền Tây – Tone Re

Anh về Miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò, Re2 La Fa Re2 La Re2 Re2 La Re2 Si La Sol Sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non. La Si Si-La Sol Fa Sol...
Cảm âm bài Chào em cô gái lam hồng, tone rê

Cảm âm bài Chào em cô gái Lam Hồng (tone rê)

Re2 Re2 Re2 Re2 Đô2 La Đô2 La Xe ta bon trên những dặm đường Sol La La Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2 giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương Rê2...
Cảm âm tương tư nàng ca sĩ

Cảm âm Tương Tư Nàng Ca Sĩ

Intro: Re2 Fa2 Sol2 La2l2Sol2 Re2 Do2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Sib,,,Sol Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2. Re Fa Sol LalSol Re Do Re Fa Do2 La Sol La Sib Re2 Do2 Re2 La...
Cảm âm Biết Tìm Đâu

Cảm âm biết tìm đâu

Từng ngày Doài còn lại Miột Miình nơi đây, Re Do Re Re Re Re Fa SoLa La Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa. Fa La SoLa SoLa SoLa SoLa Fa ReDo Re Lòng ngậm ngùi...
Anh Mới chính Là người em yêu

Cảm âm Anh Mới chính Là người em yêu

Re La La La Sol Fa Sol Do Re La Do Do Re La Sol Fa Sol La Re Sol Sol Sol Sol Sol Fa Sol La Do Do Fa Fa Fa Re Do Do Mi Re Re La...
Cảm âm Nơi Ấy Con Tìm Về

Cảm âm Nơi Ấy Con Tìm Về

Ngày con cất tiếng khóc chào đời Fa La La La La Fa Fa Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời D F S L Sol La Sol La Fa Fa Bằng yêu thương của cha...
CảM âM Túp Lều Lý tưởng

Cảm âm Túp Lều Lý tưởng

La La Đo2 Mi2 Re2 Đo2 Mi Mi2 La La... La La Đo2 Mi2 Re2 Đo2 Mi Mi2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 La La2 Mi2 Mi2... Mi2 Mi2 Đo2 Re2 Re2 Đo2 Re2 Re2 Re2...
Cảm âm bài hát Love you and love me

Cảm âm bài hát Love you and love me

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Sol Rê Mi...
sao_truc_viet_nam

Cảm âm bài hát Nụ hôn và giọt nước mắt

nhạc dạo: Rế Đô Là SoL La Đô La SoL Lá Rê Rề Lá Lá SoL Fa Đố SoL La La SoL La Đô Rê Fa Mi Đồ Rê Đố La SoL Đố La SoL Lá Rề Fà SoL Mi...
Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ

Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ

La SoL La Fá, La SoL La Mí, La SoL La Rế Đố Sib La La SoL La Rê, La SoL La Rê La SoL Fa Đô Đô Rế La La SoL La Fá, La SoL La Mí,...
Cảm câm bài hát Xuân Này Con Không Về

Cảm âm bài hát Xuân Này Con Không Về

Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đố Đố Đố Rế Đô Sol Sol Đố Rế Fá Fá Fá Sól Fá Đố Đố Rế Sól Đố Đố Rế Đố Fa Sol La, Sol Đố Đố Đố La Sol...