Cảm âm bài Hát Tân Bến Thượng Hải

Cảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải

Là Đố Rế……Là Đố Sol La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê Fa Đô Là Đố Rế……Là Đố Sol La Đố Rế Fá Rế...
Cảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ

Cảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ

La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê Rê La SoL Fa Rê Đô RêMi Rê Đô La...
CảM âM bài hát Tình Ca Tây Bắc

Cảm âm bài hát Tình Ca Tây Bắc

Sol Đố Rế Mí Sól Lá Mí Mí Rế Mí Rế Đố La Sol Sol La Mi Rê Mi Sol La Đố Mí Rế Đố Rế Mí Mí Sól Lá Mí Rế Đố La La La Sol...
cam_am_giac_mo_trua

Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

Mi Rê Đồ Rê Sol Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Rế Mí Rế Đố Rế La, La Rê Đố Rế Sol Mi Rê Đồ Rê Sol Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Đố Mí Rế Đố Rế...
Cảm âm Tây Vương nữ quốc

Cảm âm Tây Vương nữ quốc

Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol Fa Sol La Đố Rê Đồ Rê Mi Sol La Rê Fa ĐK...
sao_truc_viet_nam

Cảm âm bài hát Về quê

Rế Rế Rế Đố La Đố La Sol La Sol La Rê La Đố Rế Sol La Rê La Sol La Đố Sol La La Sol Fa Rê Rê Sol Sol Sol Fa Sol La La La Mi La Sol...
Hướng dẫn cách thổi cho ra tiếng sáo

Cảm âm bài hát nơi tình yêu bắt đầu

Mi’ Mi’ Mi’ Fa’ Mi’ Đô’ La , Mi’ Re’ Re’ Mi’ Re’, Đô’ Đô’ Đô’ Đô’ Re’ Re’ Re’ Sol Mi’ Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt...
Sáo Trúc

Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

La La La La Đô Mi Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô, Đô Si La Sol Mi La La La La Đô Mi Sol Sol La Sol La La Sol Mi Rê Mi Rê Rê Rê...
Sáo trúc Việt Nam

Cảm âm bài hát Anh

Mi fa sol đô đô mi rê rê sol sol Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối Sol la si đô đô đô đô si la si la sol Dù cho những lúc giá rét...
Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm Gặp Mẹ Trong Mơ

Rê rê rê la la sol, mi mi mi fa mi rê Rê rê rê la la sol, đố đố đố rế đố la La la rế đố rế rế, đố rế đố la sol Fa fa fa...
Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

Cảm âm Nhật ký của Mẹ

La sol la fá, la sol la mí, la sol la rế đố Sib la La sol la rê, la sol la rê La sol fa đô đô rế la La sol la fá, la sol la mí,...
Cảm âm bài hát Bèo dạt mây trôi

Cảm âm bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi (tone cao)

Đô fa la đố, fa mi la đố Đố rế mí fá mí rế đố La sol fa fa fa, la sol fa fa fa Sol la sol fa rê la sol Đô fa la đố, fa mi la...