Hoc Sao Pixcel

Si si sol si​

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Si si sol si​

Si si sol si​

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm phan rang của tôi
Si si sol si
Do la do si
Si si la si
La si do la si do la
Do do si do
Sol la si do si la sol la
La sol fa sol,sol fa mi fa,mi sol la

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply