Cảm âm

Phát hành:
Thể loại: Nhạc dân ca
Key: C
Loại sáo: C
Trình độ: Người mới
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Sáo C5 

Lời 1: Bèo Dạt Mây Trôi

≣≣
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO la sol
Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Ngậm một tin trông, hai tin đợi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em
RE MI RE MI SOL DO lasol / DO lasol DO RE MI SOL MI RE DO
lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi
Một mảnh trăng treo suốt canh thâu
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO
Lời 3:
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

| Thổi Từ Fa Dễ Thổi

≣≣
Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
fa fa Do la sib Do, Re Do Do
Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt
la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội
Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Ngậm một tin trông, hai tin đợi
re, fa fa sol la la , la, la sol fa
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em
sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa
lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi Dễ Thổi
Một mảnh trăng treo suốt canh thâu
fa fa Do la sib Do, Re Do Do
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
re, fa fa sol la la , la, la sol fa
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa
Lời 3: Dẽ thổi
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
fa fa Do la sib Do, Re Do Do
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
re, fa fa sol la la , la, la sol fa
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
sol la sol la Do fa do, fa do fa sol la sol fa

Nguồn Internet

Bèo Dạt Mây Trôi Guitar Chords

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT