Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Trường Sa

ĐI CẤY

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen

Sol rê (rê)mi rê rê sol sol rê (rê)mi rê rê sol

Ăn cơm bằng đen đi cấy sáng trăng

Sol sol rê rê (sol)la si (si)la sol

Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng

Sol la sol la fa fa sol la (fa)sol fa sol

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm

(si)la sol si rế (si)rế si la sol

Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho

(si)rế si la sol si sol sol la

Cầu cho trong ấm êm êm lại ngoài êm

Sol la la (rế)si la (la)sol mi sol

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT