Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Trường Sa

GIẤC MƠ CHAPI

Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao

Do2 re2 mi2, re2 do2 mi2, re2 do2 sol2 mi2

có hai người chỉ có hai người… yêu nhau (ố ô ồ =)) ). . . .

Re2 do2 la, sol la sol mi,… re2 re2, (do2 si la) 

Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa.

Do2 re2 mi2, re2 do2 mi2, re2 do2 sol2 mi2

có một mùa, chỉ có một mùa…. yêu nhau. (ố ô ồ =))…

Re2 do2 la, sol la sol mi, …re2 re2, (do2 si la)

Đk1

Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi,

mi2 fa2 sol2, mi2 fa2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 

một mái tranh nghèo, một nhà sàn… đơn sơ.

re2 fa2 mi2 do2, si si si, …mi2 mi2 

Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình

mi2 fa2 sol2, mi2 fa2 sol2 mi2 sol2-la2, mi2 re2

Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi.

mi2 re2, re2 fa2 re2 la, mi2 mi2 

Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người, Đak-lay.

Re2 re2 re2, si do2 re2 si fa2 mi2 do2, mi mi, la sol-la

Đk 2

Ơi …Đak-lay, ơi rừng cây ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi (y ỳ y ý =)) )

la2 … la2 sol2 la2, la2 sol2 la2, sol2 si2 sol2 la2 mi2, mi2 mi2, (re2 do2 re2 mi2)

Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi (y ỳ y ý =)) )

la2… la2 sol2 la2, la2 sol2 la2, sol2 la2 si2 sol2 mi2, mi2 mi2, (re2 do2 re2 mi2)

Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn, không buồn, không vui.

fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2, mi2 la, mi2 mi2 

Khi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng một giấc mơ, Ôi ChaPi.

Re2 re2 re2 re2 si fa2 mi2 do2, mi  do2 si, do2 si la

Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi.

si la, si la, si la, si la, do2 si la

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT