Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

青青河边草

La Sòl La Đố La

Rề Rề Rề Lá Sol

La Sòl La Đố Rế, La… Sol Fà Lá Lá Sol

 

La Sòl La Đố La

Rề Rề Rề Lá Sol

La Sòl La Đố Rế

Rế Si La Sòl La

 

ĐK:

Sí La Sol Fa Mi Rê Đồ

Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê

Rề Mi Fa Sol La Đố Rế

Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê

Rề Mi Fa Sol La Đố Rế

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT