Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai

(tone mi)

 

Mi fa sol sol sol sol sol
Mi fa sol sol sol sol sol
La si do2 mi mi re mi
Sol sol fa fa mi re do, mi sol re do
Sol sol fa fa mi fa sol mi re

Mi fa sol sol sol sol, sol sol sol sol sol
La si do2 mi mi re mi
Sol sol fa fa mi re do, mi sol re do
Sol sol fa fa mi fa sol la sol

La si do2 do2 re2 do2, do2 si do2 la sol
Sol la do do do mi sol re
La si do2 do2 re2 do2, do2 si do2 la sol
Sol la do2 do2 do2, do2 mi2 re2 do2 mi2 re2

Mi2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2 sol2 re2
Do2 do2 re2 do2 si la si mi2 si
La re2 mi2 re2 do2 la, sol re2 mi2 re2 do2 la
La re2 mi2 re2 do2 la sib do2

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT