Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Mỗi mùa xuân sang me toj gja them 1 tuỏi
La re fa sol fa sol fa re do re
Mỗi mùa xuân sang ngày tôj xa me kag gần
Fa do re re mj sol la sol mj re-mi
Rồi mua xuân ấy, tóc trắng me bay
La do2 re2 mj2, mj2 fa2 mj2 re2 mj2
Như gjo như may pay qua doj kon
Re2 mj2 re2 rđ2 do2-re2 re2 la do2
Như gjo như mây pay qua tran gjan
Sj do2 sj sj la-sj sj la-sj
Ôi me kua tôj
La fa mj la
Me gja như chuốj chjn kây
La-mi- la mj2 fa2 mj2 do2 re2
Gjo lay me rug kon phaj mo côj
Fa2 mj2 la do2, sj mj mj la sj
Gjo lay me rug kon phaj mo coj
Do2 sj mj sol, snl do mj la
Mo koj ,toj lam aj oj,doj kom lo buok, pjt ng nao lo,doj kom lo buok pjt ng nao lo
La mi re2, la mj2 re2 do2 re2, mj2 re2 mj2 fa2, mj2 mj mj la sj, re2 sj re2 mj2, mj2 mj re do la

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT