Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |
M2 M2 M2 M2 R2 M2 R2 D2 |
L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |
M2 M2 R2 D2 SOL L |…..

L M2 M2 M2 SOL2 M2 M2 |
L R2 R2 R2 M2 R2 R2 |
M SI SI SI R2 R2 |
M SI SI R2 M2 R2 D2 |……

M2 L2 L2 L2 SI2 L2 L2 |
[L2-SOL2-M2-R2] SOL2 SOL2 SOL2 [L2-SOL2-M2-M2] |
L R2 R2 R2 [M2-R2-M2] |
M SI SI SI [D2-SI-L]….|

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT