Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Mi sol la…DO RE DO la sol la….
DO RE MI…. SOL MI RE DO MI….
SOL MI RE… DO -RE DO –RE, MI RE DO la…
Sol la DO…RE DO la sol la….

MI SOL LA…. DO3 Re3 DO3 LA SOL LA ….
DO3 Re3 mi3…. fa3 mi3 re3 do3 mi3…..
Sol3 mi3 re3… do3 re3 do 3 re3, mi3 re3 do3 LA….
SOL LA Do3… Re3 do3 LA SOL LA….

Fa sol, la sol la – la… DO RE DO RE MI….
DO RE DO RE MI SOL, MI SOL SI# LA.. LA
SOL LA –LA.. LA SI# DO3…. SI# LA SOL…
LA SOL MI FA…SOL FA MI RE la MI….
LA SI# RE3, Mi3 re3 MI3 mi3

MI SOL LA…. Do3 re3 do3 LA SOL LA..
Do3 Re3 Mi3…. Sol3 mi3 re3 do3 mi3….
Fa3 mi3 re3…. Do3 re3 do3 re3 mi3 re3 do3 LA….
SOL LA DO3.. RE3 Do3 LA SOL LA – LA ….

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT