Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Tài

bụi phấn

đô sol rế fa`
fa` rế đô đô
sib sol` sol ` sol` sib sib la rề rề
lá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol aa` sol đô

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol rề mi fa

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT