Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Cầu Nguyện Cho Nhau

trích bạn JB.Trần Xuân Toản

​ la mi la si đố la sol fa mi

mí rê đố si si si đố si la la

lá lá fá lá lá lá fá sól lá fá mí

mí rế rế rế fá là đố….đố si la si

la mi la la si đố la so fa mi

mí rế đố si si si đố si la la

lá lá fá lá lá lá fá sól lá fá mí

mí rế rế rế sól là đố

đố si la la

đk

la la mí mí .đố mí sól sól ,sól lá fá sól rế

mí mí rế rế ,rế mí là đố

.. rế rế đố si la si la mi

rê rê si si sol sol la la​

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT