Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ sol lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,sib rế rế đô đô
nhắc lại 1 lần nữa

la la la fà la đố mì đồ rê mí
đô đô rê-mí là,là là mí mí rê rê
sib sib sib la sòn si rê mì si là si
sib sib sib la sòn si rê mì la sòn la

mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ son lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,si rế rế đô là

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT