Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online
Re2 mi2 re2 re2 là đô1 re2 re2 là
son la son son rề fa son son rề
fà son lá lá rề lá son
là đo1 re2 mí2 re2 mi2 re2 mi2 là đo1
đo1 re2 fá2 mi2 fá2 mi2 re2 re2 đo1
re2 fà lá son rề fá mi rê đồ
đồ rê fa rề lá son lá son lá
mì đo1 la son mi lá son lá đồ fá Rê
(câu cuối) fa2 re2, fa2 son2 fa2 son2 fa2 son2 re2 , fa2 re2

 

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT