Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

 

Đoạn chậm (nhịp 2/2)

la xi la, sol fa rè, rè fa la ré xi xi la
fa do ré fá ré, ré la la fá mí mí
mí mí ré do do, la do la fa ré
rè fa la ré xi xi la, xi fa la rè xi la sol fa
do do do do, do fa do do la do ré
mí mí mí mí la, mí sól, fá lá fá mí ré

Đoạn nhanh (nhịp 2/4)

fa do ré, ré fá sól fá la do ré
ré ré lá sól fá ré, ré sól lá sól fá sól
fá lá sól sól, lá sól ré fá sól ré do
la do ré ré ré ré do la do la ré sol
fa la fa la sol, fa rè fa sol la
mí mí la la sól mí, sól mí ré do
la la mí, lá fá mí ré

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT