Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Do Đo2 la la
Đo đo2 sol sol
Sol la sol fa, fa fa, fa sol la
La đo2 re2, re2 re2 đo2 sol la đo2 đo2 sol fa
Re sol sol la sol fa sol.
nè mọi người hihi
Sol-la la la, sol-la đo2 re2 đo2
Sol-la la la, sol la sol la đo2 re2 đo2
La mi2, re2 mi2, re2 đo2 la sol la
Fa2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2 fa2

DK:
fa2 mi2 re2 re2 do2 re2
re2-mi2 re2 do2 do2 la re2 do2
re2 re2 do2 do2, do2 la sol-la la sol-la
do2 do2 la sib, fa2 fa2 sol2 fa2 re2
re2 re2 do2 re2 fa2 sol2…

fa2 mi2 re2 re2 do2 re2
re2-mi2 re2 do2 do2 la re2 do2
re2 re2 do2 do2, do2 la sol-la la sol-la
do2 la sol fa fa sol, re2 do2 do2 do2 la do2
re2 re2 mi2 fa2, sol2 fa2 mi2 re2 mi2

fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 mi2 re2 do2
re2 re2 re2 do2, la sol sol-la
la2 la2 sol2 sol2, fa2 sol2 fa2 re2
re2 do2 re2, fa2 sol2 fa2 fa2

đoạn cuối:
fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 mi2 re2 do2
re2 re2 re2 do2, la sol sol-la
la2 la2 sol2 sol2, fa2 sol2 fa2 re2
re2 do2 re2, fa2 sol2 la2 la2

la2, la2 sol2 fa2 la2, la2 sol2 fa2 re2, re2 sol2 fa2 la2
la2 la2 sol2 sol2, fa2 sol2 fa2 re2
re2 do2 re2, fa2 sol2 fa2 fa2 do2-re2

re2 do2 re2, fa2 sol2 fa2 fa2

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT