Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai

Mi La La La Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si La Sol La

Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối

Mi La La La Si Đô2 Đô2 Si Si Si Sol Sol Rê2 Mi2

Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì

La Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2 Si Đô2

Mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi

La Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Si

Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui

Mi La La La Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si La Sol La

Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy

Mi La La La Si Đô2 Đô2 Si Si Si Sol Sol Rê2 Mi2

Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương

La Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2, Si Si Si Mi2 Rê2 Đô2

Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường

Đô2 La Đô2 La Đô2 La Đô2 Rê2 Đô2 Sol Sol La

[ĐK]: Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang

Mi Đô2 Si La Rê Mi, Mi Rê Mi, Mi Rê Mi Sol Sol Sol

Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm

Mi Đô2 Si La La Sol La La, La La Sol La Mi

Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay

Rê Đô Mi Rê Rê, Mi Sol Mi Mi Sol Sol

Để cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay

Đô2 Si Si Si Si Đô2 La Đô2 Đô2 Si

Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui

Mi Đô2 Si La Rê Mi, Mi Rê Mi, Mi Rê Mi Sol Sol Sol

Học cách quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi

Mi Đô2 Si La La Sol La La, La La Sol La Mi

Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai

Rê Đô Mi Rê Rê, Mi Sol Mi Mi Sol Sol

Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người

Si La Si Si Đô2 Si Đô2 Rê2 Si Si La La ================================================================

[Tone cao]: Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai

La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2

Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối

La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Sol2 La2

Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì

Rê2 La2 La2 La#2 La2 Sol2, Sol2 Sol2 La2 La2 Mi2 Fa2

Mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi

Rê2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2

Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui

La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2

Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy

La Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Sol2 La2

Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương

Rê2 La2 La2 La#2 La2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 La2 Sol2 Fa2

Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường

Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 Fa2 Đô2 Đô2 Rê2

[ĐK]: Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang

La Fa2 Mi2 Rê2 Sol La, La Sol La, La Sol La Đô2 Đô2 Đô2

Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm

La Fa2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2

La Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay

Sol Fa La Sol Sol, La Đô2 La La Đô2 Đô2 Để

cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay

Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Mi2

Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui

La Fa2 Mi2 Rê2 Sol La, La Sol La, La Sol La Đô2 Đô2 Đô2

Học cách quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi

La Fa2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2, Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 La

Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai

Sol Fa La Sol Sol, La Đô2 La La Đô2 Đô2

Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người

Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2

 

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT