Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

rề la la la/ la la re’ / đô là
đàn theo ta đi qua con suối con khe
sol la re’/ la la/la sol fa
qua nương rẫy qua bao nhiêu đồi
rề sol sol sol/ sol la re/ la sol
dan theo ta di danh my dem ngay
sol la’/ fa sol/ la do re re re
giữa rừng xanh xây muôn câu ca
nhanh
re re re re fa
em ko ăn cơm cháy
re re re dô là
em ko ăn cơm hòn
là rê/ rê đô là
thì em ăn đòn
sol sol sol/ sol la
khi (ko nhớ lời)..trên núi
sol sol sol /fa re
khi con nai kêu mồi
là rê rê đô là
đàn vẫn bên mình
dk2
rề la đố rề/ la đố rề/ la sol la đố
dù bom đạn lấp đường lấp lối
la la do sol/ do la do re la
ra chiến trường ta vượt thác nghềnh
là mi mi mi là(thấp) la(ca)o rê rê
đàn vẫn bên ta tải đạn nuôi quân
re mi fa/ re fa mi re fa mi re la
trong gian khó, đàn với ta hát khúc tang tình
khung thay đổi 1. làm lại từ đầu
la do la sol/ la fa sol la sol do
giữ đất quê hương trở về tiền tuyến
khung thay đổi 2( 2 câu kết)
fa sol la/ la sol do la sol
la do la sol la fa sol re re re

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT