Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Teo Johnny

Tình bằng có cái trống cơm
Sol sol đố2 đố2 đố2 sol
Khen ai khéo vỗ
Sol sol đố2 đố2
Ố mấy bông mà nên bông
Đố2 đố2 sol fa sol sol
Ố mấy bông mà nên bông
Đố2 đố2 sol fa sol sol
Một đàn tang tình con xít
Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2
Một đàn tang tình con xít
Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 mí2
Ố mấy lội, lội, lội sông
Mí2 mí2 sol la-sol la-sol la đô2
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đố2 đố2 sol-fa-sol-la fa la đố2 la sol
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Sol sol đố2 đố2 sol-la-sol-la đô2
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Sol sol đố2 đố2 sol-la-sol-la đố2
Một bầy tang tình con nhện
Đồ2 đồ2 rê2 đồ2 rê2 sol
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Fa2 sol2 fa2 sol2 sol2 mi2-rề2-mi2
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Mi2 mi2 sol2 sol2 mi2 đồ2 la đố2 la sol
Duyên nợ khách tang bồng
La-sol fa sol fa-sol-rê đồ
Duyên nợ khách tang bồng.
La2-sol2 fa2 sol2 fa2-sol2-rê2 đồ2

 

Cảm âm 2:

Sol sol do2 do2 re2 do2 sol sol fa sol.

do2 sol do2 do2 sol sol fa sol do2 do2 sol sol fa sol.

Do2 do2 re2 do2 re2 mi2,

do2 do2 re2 do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 sol, la sol,

la sol la sol la do2 do2 la sol la do2 sol la do2 la sol.

Sol sol do2 do2 sol la sol la do2,

Sol sol do2 do2 do2 sol la sol la do2

Do2 do2 re2 do2 re2 do2 re2 sol,

sol2 la2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2,

mi2 re2 mi2 sol2 so2l mi2 re2 do2 la do2 la sol,

la sol mi sol mi sol mi re do.La sol mi sol mi sol mi re do.

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT