Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

Cảm âm Walking to horizon

月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上

(举 头 望 天 只 见 雁 两 行)

Rê Rê Fá Rê ĐôĐô Rê

你 的 身 影 被 越 拉 越 长

(低头泪水为我卸了妆)

Rê Rê Fá Rê ĐôĐô

直 到 远 去 的 马 蹄 声 响

(伤 心 凭 栏 相 思 涂 满 墙) 

Rế Rế Rế La Sol Sol Rề Lá Sol

呼 唤 你 的 歌 声 传 四 方

(彻 夜 无 眠 爱 的 路 太 长) 

Đố Đố Đố La Sol Lá Fá Mí Rế

 

ĐK:

你 的 脚 步 流 浪 在 天 涯

..Lá..Fá Fá Rê Đô Fá Rê Đô

我 的 思 念 随 你 到 远 方

Sol Sol Fà Sol Rề Fà Đố Rế Đố Đố 

谁 的 眼 泪 在 月 光 中 凝 聚 成 了 霜

Đô Rê Fa Sól Lá Sól Fá Rê Mí Rê Đô La

是 你 让 我 想 你 想 断 肠

Sol Sol La Đố La Đô Rê Rê

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Trường Sa

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT