Cảm âm

Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại sáo:
Trình độ:
Ca sĩ:
Người cảm âm: Học Sáo Online

YouTube video

≣≣
Cảm âm Thần Thoại (Endless Love) HocThoisao.Vn
DoRe SolLa Mi  /  Re Mi Fa Sol SolLa /
DoRe DoRe2 Do2 DoRe2 Do2 Sol La / / /
DoRe DoRe2 Do2 Sol La Sib SolLa /  Fa /
DoRe SolLa Sol / ReMi Re / / /
DoRe SolLa SoFa Mi /  Re Fa Sol Fa SolLa /
DoRe DoRe2 Do2 DoRe2 Do2 Sol LaSib La / / /
DoRe DoRe2 Do2 Sol La Sib SolLa / Sol Fa /
DoRe SolLa Sol  / Mi  MiRe  / /
DoRe2 Mi2 Fa2 Sol2 SolLa2 / Fa2 ReMi2 Do2
DoRe2 Fa2 FaSol2 / La2 SolLa2 /
DoRe2 Mi2 Fa2 Sol2 SolLa2 / Fa2 ReMi2 Do2
DoRe2 Fa2 FaSol2  / Fa2 MiFa2
Re2 Mi2 Fa2 Sol2 SolLa2 Fa2 ReMi2 Do2
DoRe2 Fa2 FaSol2 / La2 SolLa2 /
DoRe2 Mi2 Fa2 Sol2 SolLa2 / Fa2 ReMi2 Do2
DoRe2 Fa2 FaSol2 / Fa2 MiFa2      

Hướng Dẫn Thổi Sáo Bài Thần Thoại 

YouTube video

Karaoke Beat Nhạc Cảm Âm Thần Thoại C5, C4

YouTube video

Biểu Diễn Thần Thoại Sáo F4 Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

 

Nguồn Internet

Thần Thoại (F4) Guitar Chords

ADVERTISEMENT

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT