Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm
R L F R L F S
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình
S D S L S F M R
Nòi giống Lạc Hồng, giống Rồng tiên
R L F R L F S
Nguyện ôm bao đời đất mẹ
S L S F M R
Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang
R L F R L F S
Bao lớp người đi ra nơi biên thùy
S D S L S F M R
Hình bóng mẹ già đứng đợi con
R L F R L F S
Tạc vào sử sách hào hùng
S S L D D R

Việt nam ơi, yêu mến ngàn đời
L D R D R S L
Yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh
L D L S L M R D R
Nào ta hát, khúc hát Lạc hồng
L D R D R S L
Là muôn cánh chim bay rợp biển Đông
F L D S M D L R
Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay
L D R D R S L
Tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng
L D L S L M D L R
Nào ta hát, khúc hát Việt Nam
L D R D R S L
Con cháu Rồng tiên
L D F S
Con cháu Lạc hồng
S D S L
Tự hào hai tiếng Việt Nam
S L D M D R

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *