1.
Neul,, ttokga tun hanure..
s,l,, -l-xb-d2-r2-d2-s..
Neul,, gateun haru..
d2,r2,, -r-f-r2-d2..
Geudega omneun gotmalgoneun.
d2,r2-r2-r2-r2,m2-m2-m2-m2-d2-m2,f2.
Dallajin ge omneunde..
l,xb-xb-xb-xb-s-s,l-l..
———————
Nan.. utgoman sipeunde..
s,l.. -l-xb-d2-r2-d2-s..
Da,, ijeundeusi..
d2,r2,, -r-f-r2-d2..
Amuir anin deut geuroke..
d2,r2-r2-r2-r2,m2-m2-m2-m2-s2,l2-s2..
Useumyo salgopeunde…
s2,l2-l2-l2-l2-s2-f2,s2-s2…
***********************
Geuriwo geuriwoso..
s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3..
Geudega geuriwoso.._
f2-f2-f2-f2-m2-r2-l2.._
Meil nan honjasoman.
m2-f2-r2 -f2-m2-f2-d2.
Geudereul bureugo bullobwayo…
f2-s2-l2 -xb2-xb2-xb2-xb2 -l2-f2,s2-s2…
————————-
Bogopa bogopaso..
s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3..
Geudega bogopaso.._
f2-f2-f2-f2-m2-r2-l2.._
Ije nan,, seupgwanchorom.
m2-f2-r2 -f2-m2-f2-d2..
,,Geude ireumman bureuneyo,,, Oneuldo…
,,s2-l2 -xb2-xb2-xb2-xb2 -d3-l2,s2-s2,,, -f2-m2,f2-f2…
= = = = = = = = =
2.
Nan.. bonenjur aratjyo..
s,l,, -l-xb-d2-r2-d2-s..
Da namgim obsi..
d2,r2,, -r-f-r2-d2..
Anijyo anijyo nan ajik.._
d2,r2-r2-r2 -r2,m2-m2-m2-m2 -s2,l2-s2..
Geudereul motbonetjyo…
s2,l2-l2-l2-l2-xb2-l2,s2-s2…
> [[ĐK]].
= = = = = = = = =
Haruharuga jugeul gotman,, gateunde,_
f2-m2-f2-m2-f2 -s2-l2-xb2-d3,, -s2,l2-s2,f2-f2,_
Ottoke heyaheyo”…..!
xb2-l2-f2-xb2-l2-f2-d3”…..!
= = = = = = = = =
Saranghe sarangheyo..
s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3..
Geudereul sarangheyo..
f2-f2-f2-f2-s2-l2-s2,l2..
Maljocha mot hagoso,_
f2-m2-r2 -f2-m2-f2-d2.,_
Geudereul geuroke bonenneyo…
f2-s2-l2 -xb2-xb2-xb2-xb2 -d3-l2,s2-s2…
————————
Mianhe mianheyo..
s2,l2-l2-l2 -s2,l2-s2-f2-d3..
Ne mari deullinayo..
f2-f2-f2-f2-s2-l2-s2,l2..
Dwineujeun ne gobegeul,
f2-m2-r2 -f2-m2-f2-d2.,_
Geuden deureul su isseulkkayo..
f2-s2-l2 -xb2-xb2-xb2-xb2 -d3-l2,s2-s2..
Sarangheyo…..!
f2-f2-m2-s2,l2,s2…..!

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *