Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá
Do2 re2 fa2 re2 do2 sol do2 sol do2 sol do2 re2
Từ những câu hò ý nhạc thành bài ca
Fa la do2 sol fa la re do re fa sol
Ngày vui em đến thăm Hà Nội
Sol la re2 re2 fa2 re2 do2 sol la
Gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa
Do2 re fa sol do2 re2 do2 sol la
Ba sáu phố phường nắng vừa ô cổ kính
Do2 re2 fa2 re2 do2 sol do2 sol do2 sol do2 re2
Về đất Quan Họ hát mừng Hội Liêm
Fa la do2 sol fa la re do re fa sol
Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời
Sol la re2 re2 fa2 re2 do2 sol la
Ngắm vịnh Nắng Hạ Long ngất ngây chùa Hương
Do2 re fa sol la mi re do re

Hò o …… Duyên nào đưa ta vào tích cũ
Re2-re2, fa2 re2 do2 sol la la sol fa re la do2 re2 do2 la
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Fa sol la la do2 fa fa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
la sol fa sol fa do fa re do fa fa
Câu hò Quan Họ bao đời nay vẫn sống
Do2 re2 fa2 re2 do2 sol do2 sol do2 sol do2 re2

Đăng bởi

Teo Johnny

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *