Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Beat nhạc Hoa

Cảm Âm Tân Dòng Sông Ly Biệt

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-tan-dong-song-ly-biet/"></div>Đoạn dạo đầu: Đồ pha la sol đố đồ pha la sol pha rề La đố pha rế Rê pha..đố rế đố lá pha rề,mi pha lá…sol Xin cho yêu em tháng …