Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Beat nhạc Việt

beat xuan nay con ve me o dau

Beat Xuân này con về mẹ ở đâu

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/beat-nhac-viet/beat-xuan-nay-con-ve-me-o-dau/"></div>Nghe: Tải Beat Xuân này con về mẹ ở đâu Nếu bạn đang tập sáo, bạn có thể xem: cảm âm xuân này con về mẹ ở đâu?<!-- AddThis Advanced Settings above …

Cảm Âm Thuyền Hoa

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-thuyen-hoa/"></div>f-s R R R R D-R R-F Thuyền em đi trên sông trăng sáng R-F R D-x D R-F s x Cưới nhau về ta rước hội vui s s r s …

Cảm Âm Lỗi Lầm

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-loi-lam/"></div>d d d d m m m x x x x m m m l l l l, l s l s f m d d d d m m m x …

Cảm Âm Đôi Mắt Người Xưa

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-doi-mat-nguoi-xua/"></div>Chuyện tình cuả tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ Re Re Sol La Re2 Fa2 La Do2 La La Sol Fa Re Re La Nhưng bỗng …

Cảm Âm Dòng Máu Lạc Hồng

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-dong-mau-lac-hong/"></div>Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm R L F R L F S Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình S D S L S F M R Nòi giống …

Cảm Âm Về Quê

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-ve-que/"></div>Theo em anh thì về. Rế rế rê đố la sòn la. Theo nhau ta thì về Rế rế rế đố la sòn la THăm lại miền quê nơi có một triền …

Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-vang-trang-khoc/"></div>fa mi rê fa sol lá là đô rế đô đô đô đô la sol fa sol la fa đố sol đố sol sol lá sol fa sol fa mi rê fa …

Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-hat-tinh-yeu-lung-linh/"></div>La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê La rê rê rê la đô đô, …

Cảm Âm Anh Không Hối Hận

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-anh-khong-hoi-han/"></div>fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa fa sol la la sol la đố la sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê rê mi fa …

Cảm Âm A little love

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-little-love/"></div>Greatness as you mi mi son la Smallest as me fa son fa mi You show me what is deep as sea mi đố si la son fa mi A little love, …

Cảm âm sáo trúc Nụ hôn và nước mắt

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-sao-truc-nu-hon-va-nuoc-mat/"></div>nhạc dạo: rế đô là sol la đô la sol lá rê rề lá lá sol fa đố sol la la sol la đô rê fa mi đồ rê đố la sol …

Cảm Âm Kiss the rain

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-kiss-rain/"></div>Son do re re mi mi do re mi re sol sol sol sol la si si do do re mi re do si do si sol sol la la sol fa …