Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Các nước khác

Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-walking-horizon/"></div>Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上 (举 头 望 天 只 见 雁 两 行) Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê …
cam am day by day

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-bai-hat-day-day-t-ara/"></div>Cảm âm bài hát Day by day T-ARA              (데이 바이 데이) Đoạn dạo Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đồ Rê Sol Rê Đô …
Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-beautiful-white/"></div>Cảm âm Beautiful in white Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì Là Sib Đố Rế Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố..Sol Mì, …
cam-am-chuc-mung-sinh-nhat-2

Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-chuc-mung-sinh-nhat-happy-birthday/"></div>Đồ Đồ Rê Đồ Fa Mi Đồ Đồ Rê Đồ Sol Fa Đô Đô Đô La Fa Mi Rê Lá Lá Lá Fa Sol Fa   Đố Đố Rế Đố Fá Mí …
cam am happy new year

Cảm âm Happy new year

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-happy-new-year/"></div>Mi… Fa Mi Rê Đồ Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si Si Đố2 La, La Si Sol Đố2 Si Si La La Sol Sol   Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê …

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/cam-sao-truc-bai-hat-happy-new-year/"></div>Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Rê Mi Sol Đố Rế Si Si Đố La La Si Sol Đố Si Si La La Sol Sol x2 Mi Fa Sol Rế …
Cảm âm MY HEART WILL GO ON

Cảm âm MY HEART WILL GO ON

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-am-my-heart-will-go-on/"></div>Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do__ Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol …
Bức tranh từ nước mắt (cảm âm) tone la

Cảm âm bài Bức tranh từ nước mắt – Tone la

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-bai-buc-tranh-tu-nuoc-mat-tone-la/"></div>Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồiLa Si Do2 Si … La Sol La Mi …Thật lòng anh không muốn ai phải bối rốiMi Sol La La Do2 Si Do2 Re2 …
Cảm âm bài bản tình ca mùa đông tone la

Cảm âm bài bản tình ca mùa đông – Tone La

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-bai-ban-tinh-ca-mua-dong-tone-la/"></div>La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2 Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ Sol, La, Si, Si, Si, Si, Si, Do2, La Còn lại đây bao cô …
Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cac-nuoc-khac/cam-time-us-romeo-juliet/"></div>Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet) La đố si mì,mì sol mì la La sol fa sol, sol fa mi rề Mí rê đố rê mi La đố si …