Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Cảm âm nhạc Hoa

cam am tinh xua nghia cu

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-chang-la-gio-thiep-la-cat/"></div>La đô’ fa’ rê’……… rê’ đô’ đô’…… rê’ đô’ (sol la sol)….. rê la la… La đô’ fa’ rê’……… rê’ đô’ đô’…… rê’ đô’ (sol la sol)….. rê fa fa… La sol …
cam am te thien hai trom dao

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-te-thien-hai-trom-dao/"></div>Cảm âm Tề thiên hái trộm đào (nhạc Tây Du Ký)   Rề La Đố2 La Rề Fa Rề Fa Rề Fà Lá, La Sol La Fa Rề Là Đố2 Rế2 Rế2 …
tuyet hoa than kiem

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-tuyet-hoa-kiem/"></div>Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm               (雪花神剑) Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là …
cam am tan dong song ly biet

Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-nhac-phim-tan-dong-song-ly-biet/"></div>Cảm âm Nhạc phim tân dòng sông ly biệt (情深深雨濛濛) Xin cho yêu em tháng ngày. Sol Sol Sol Sol Lá Mì Đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Mì Sol Đố …
Cảm âm bài 青青河边草

Cảm âm bài 青青河边草

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-bai-%e9%9d%92%e9%9d%92%e6%b2%b3%e8%be%b9%e8%8d%89/"></div>Cảm âm bài 青青河边草 La Sòl La Đố La Rề Rề Rề Lá Sol La Sòl La Đố Rế, La… Sol Fà Lá Lá Sol   La Sòl La Đố La Rề …
九月九的酒

Cảm âm bài 九月九的酒

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-bai-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e4%b9%9d%e7%9a%84%e9%85%92/"></div>Cảm âm bài 九月九的酒 Sol Đố Rê Rê Đố Fa Fa Rề Fa Lá Sol Sol Đố Đố Rề Đồ, Fa Fa Rê Rê Đồ Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô …
cam am thanh hoa su

Cảm âm Thanh hoa sứ

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-thanh-hoa-su/"></div>Thanh hoa sứ               (青花瓷)   Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2 Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 …
Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-con-duong-chung-ta-di/"></div>Cảm âm Con đường chúng ta đi             (敢问路在何方)TDK   Fa Rề Lá Sol Lá Fa Mi Rề Mi Sol Lá Fa Rề Là Rế Là Rế Đô Sib La Fa Sol …
Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-luong-son-ba-chuc-anh-dai/"></div>Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề…Rế Đô Là Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề Mi Fa Mi Rê …
Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-tam-vu-%e5%bf%83-%e9%9b%a8/"></div>Cảm âm Tâm vũ             (心 雨) 我 的 思 念 Đồ Đồ Rề Fa 是 不 可 触 摸 的 网 Fà Sol Sol Lá Sol Rê Đồ 我 的 思 …
999 đóa hoa hồng

Cảm âm 999 đóa hoa hồng (九百九十九朵玫瑰)

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-999-doa-hoa-hong-%e4%b9%9d%e7%99%be%e4%b9%9d%e5%8d%81%e4%b9%9d%e6%9c%b5%e7%8e%ab%e7%91%b0/"></div>Cảm âm 999 đóa hoa hồng (九百九十九朵玫瑰)   往 事 如 风, 痴 心 只 是 难 懂 Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay Fá Mí Đồ Rê, …

Cảm âm Họa tâm (nhạc hoa)

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/cam-hoa-tam-nhac-hoa/"></div>Rề Fa Sol, Sol Sib La Sol Fa Sol Rề Rê Fa Sol,Sol Sib La Fa Sib Đố Rế Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib, Đố Sib La Fà …