Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Cảm âm Việt Nam

noi-long-xa-xu

Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Nỗi lòng xa xứ – Nguyễn Phi Hùng

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-bai-noi-long-xa-xu-nguyen-phi-hung/"></div>NỖI LÒNG XA XỨ Một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà, Mi (mi) si si.. re2 la.. si sol mi…. Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo, Mi …
inh-yeu-trong-sang

Cảm âm bài Tình yêu trong sáng – Nhạc Hoa lời Việt

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-tinh-yeu-trong-sang-nhac-hoa-loi-viet/"></div>TÌNH YÊU TRONG SÁNG Đoạn dạo đầu: la sol la đô rế đô la đố la sol fa re fa Vào một ngày tươi sáng ta đi cùng nhau Dồ rề fa …
am-sao-truc-khong-the-nao-het-yeu-em

Cảm âm Không thể nào hết yêu em – Quách Beem

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-khong-the-nao-het-yeu-em-quach-beem/"></div>KHÔNG THỂ NÀO HẾT YÊU EM Dẫu đã biết trước trái tim của người mang đổi thay Rê rê rê rê rê đô la sol la đô la Bao nhiêu yêu dấu …
lam-dau

Cảm âm sáo trúc sáo trúc bài Làm dấu – Phan Đình Tùng

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-bai-lam-dau-phan-dinh-tung/"></div>LÀM DẤU Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng… Rê đồ rê mi fa, mi mi sol, mi rê đồ rê Con đưa tay xuống ngực chúc tụng …
nu-cuoi-khong-vui

Cảm âm sáo trúc sáo trúc – Nụ Cười Không Vui

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-nu-cuoi-khong-vui/"></div>NỤ CƯỜI KHÔNG VUI Từ ngày mình xa rời nhau, thì anh đã cố giấu, Mi mi sol la sol la , la do2 re2-mi2 sol2 sol2 Những nỗi đau thật sâu …
co-anh-o-day-roi

Cảm âm sáo trúc – Có anh ở đây rồi

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-co-anh-o-day-roi/"></div>CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai La Si Đô2 Đô2 Đô2 Si Mi Sol Mà lòng anh cứ đau thắt lại Mi Sol La Đô2 Si La Sol Giây …
lai-mot-lan-nua

Cảm âm sáo trúc – Lại một lần nữa

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lai-mot-lan-nua/"></div>LẠI MỘT LẦN NỮA Lại một đêm lại một đêm nữa. Do-Re-Fa-Fa-Fa-Son-La Tôi ngồi ôm bóng tối,, mình tôi. Son-Fa-Son-Son-La-Re-Fa Lại một lần nữa, yêu thương xa rồi. Fa-Fa-Fa-Do2-Do2-Do2-La-SonFa Tôi lại ngồi …
chi-anh-hieu-em

Cảm âm sáo trúc – Chỉ anh hiểu em

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-chi-anh-hieu-em/"></div>CHỈ ANH HIỂU EM Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau. Mi Sol Re Do , Do Do Do Re Do Sol Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu …
lang-nghe-nuoc-mat

Cảm âm sáo trúc – Lắng nghe nước mắt

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lang-nghe-nuoc-mat/"></div>LẮNG NGHE NƯỚC MẮT Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc. Fa Fa Mi Fa Mi Rê Đô Mi Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Fa Fa Fa Sol …
vang-anh-di-di

Cảm âm sáo trúc – Vâng anh đi đi

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-vang-anh-di-di/"></div>VÂNG ANH ĐI ĐI Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm La Rê2 Fa2 Fa2 La La, Mi Mi Mi Si Rê2 Đô2 Anh cuống quýt không biết phải làm sao …
anh-muon-em-song-sao

Cảm âm sáo trúc – Anh muốn em sống sao

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-anh-muon-em-song-sao/"></div>ANH MUỐN EM SỐNG SAO Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày La Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2, Fa2 Rê2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 La# Phải …