Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Cảm âm Việt Nam

sao-ta-lang-im

Cảm âm sáo trúc – Sao ta lặng im

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-ta-lang-im/"></div>SAO TA LẶNG IM Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi…đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời D2 D2 Si Si L Si D2 D2 F, Si Si …
em -yeu-anh

Cảm âm sáo trúc – Em yêu anh

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-yeu-anh/"></div>EM YÊU ANH Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 …
yeu-anh

Cảm âm sáo trúc – Yêu anh

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-anh/"></div>YÊU ANH Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Mi Rê …
nhu-ngay-hom-qua

Cảm âm sáo trúc – Như ngày hôm qua

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-nhu-ngay-hom-qua/"></div>NHƯ NGÀY HÔM QUA Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm la sol fa , fa fa fa sol la sol Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan …
chieu-nay-khong-co-mua-bay

Cảm âm sáo trúc – Chiều nay không có mưa bay

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-chieu-nay-khong-co-mua-bay/"></div>CHIỀU NAY KHÔNG CÓ MƯA BAY Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt Sol Fa# Sol Đô2, Fa# Sol Fa# Sol Rê2 Và thu nhẹ trôi rất êm Si Đô2 Mi Si Đô2 La-Sol Chiều …
cu-the-mong-cho

Cẩm âm sáo trúc – Cứ thế mong chờ

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-cu-the-mong-cho/"></div>CỨ THẾ MONG CHỜ Còn lại gì cho nhau, sau bao nhiêu yêu thương em đánh rơi? Đ Đ Đ R M M M M R M R M Chỉ còn lại …
anh-nho-mua-dong-ay

Cảm âm sáo trúc – Anh nhớ mùa đông ấy

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-anh-nho-mua-dong-ay/"></div>ANH NHỚ MÀU ĐÔNG ẤY Anh nhớ mùa đông ấy, khi đôi mình vẫn yêu La La Sol La Đô2, La La Sol Đô2 Sol2 Khi đôi mình vẫn chưa chia ly …
mot-nha

Cảm âm sáo trúc – Một nhà

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-mot-nha/"></div>MỘT NHÀ Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Đô2 Si Si Si La Đôi khi mơ cùng một giấc, …
doi-toi-co-don

Cảm âm sáo trúc – Đời tôi cô đơn

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-doi-toi-co-don/"></div>ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên Rê Fa Sol La La La La Rê2 Si La Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành …
biet-noi-la-tai-sao

Cảm âm sáo trúc – Biết nói là tại sao

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-biet-noi-la-tai-sao/"></div>BIẾT NÓI LÀ TẠI SAO Giữa hai ta là gì đây em ơi Đô2 Đô2 Đô2 La La Si La Sol Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời Đô2 Đô2 Đô2 …
em-cua-qua-khu

Cảm âm sáo truc – Em của quá khứ

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-em-cua-qua-khu/"></div>EM CỦA QUÁ KHỨ Ngoài anh em có những ai bên em hiện tại Sol Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol Sol Vì yêu em nên anh còn ở lại Sol Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol2 Mi2 Cuộc đời cho em tiếng …
yeu-em-nhung-khong-voi-toi

Cảm âm sáo trúc – Yêu em nhưng không với tới

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-em-nhung-khong-voi-toi/"></div>YÊU EM NHƯNG KHÔNG VỚI TỚI Chờ em dưới gốc phố hằng đêm Re la la la son fa son Anh hát lên khúc ca trao tặng em Do2 đo2 đo2 đo2 …