Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Hướng dẫn nâng cao

Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/huong-dan-nang-cao/cach-bam-thoi-tren-sao-6-lo/"></div>Sau một hồi dài nghiên cứu thử các thế bấm # bằng cách bịt nữa lỗ mà khó quá. Mình mới thử được cái này, anh em xem thử có đúng không …