Sau một hồi dài nghiên cứu thử các thế bấm # bằng cách bịt nữa lỗ mà khó quá. Mình mới thử được cái này, anh em xem thử có đúng không nhé. Đầu tiên là bấm nữa lỗ: Nốt đô # và Fa # thì chỉ có cách bịt nửa nỗ Mi# thì là […]