Hoc Sao Pixcel

Danh mục: Nhạc lý căn bản

khoanahc2

Bài 3: Khoá nhạc

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/nhac-ly-can-ban/bai-3-khoa-nhac/"></div>Khoá nhạc là một hình vẽ nằm ở đầu mỗi khuông nhạc. Khoá nhạc giúp ta nhận ra tên các âm (tên nốt nhạc) trên khuông nhạc. Có nhiều loại khoá nhạc …
Bài 2: Các kí hiệu âm nhạc

Bài 2: Các kí hiệu âm nhạc

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/bai-2-cac-ki-hieu-nhac/"></div>KHUÔNG NHẠC Để ghi lại âm thanh cao thấp, dài ngắn… người ta dùng các kí hiệu ghi nhạc. Trước đây ở Việt Nam, người ta chưa dùng hệ thống ghi âm …
Bài 1: âm thanh

Bài 1: âm thanh

<div class="at-above-post-cat-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/bai-1-thanh/"></div>ÂM THANH (SON) LÀ GÌ? Âm Thanh là những tiếng động do các vật thể va chạm với nhau mà tai chúng ta nghe được. Nói cách khác,âm thanh là một trong …