doi mat nguoi xua
Anh ở đầu sông, em cuối sông
Sheet nhạc Biển nhớ
Sheet nhạc Biển chờ
Sheet nhạc Bến sông
Sheet nhạc Bên nhau chiều gió lộng
Sheet nhạc Bên đời hiu quạnh
Sheet nhạc Bến đàn xuân
Sheet nhạc Bến cảng quê hương tôi
Sheet nhạc Bẽ bàng
Sheet nhạc Bảy ngày đợi mong