Chính sách bảo mật & Quảng Cáo

của Học Sáo Chấm NET (HocSao.NET)

HocSao.NET tôn trọng quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc. Chính sách bảo mật này mô tả những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó. Xem bài viết về chính sách bảo mật để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật nói chung.

Thường xuyên thông tin Bộ sưu tập

Tất cả các máy chủ web theo dõi các thông tin cơ bản của khách truy cập. Thông tin này bao gồm: địa chỉ IP, chi tiết trình duyệt, timestamps và các trang đề cập. Không có thông tin cá nhân có thể xác định cụ thể khách đến trang web này. Các thông tin này được theo dõi cho mục đích quản lý và bảo dưỡng định kỳ.

Cookies và Web Beacons

Trường hợp cần thiết, HocSao.NET sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích và lịch sử của khách truy cập để phục vụ tốt hơn cho người truy cập và / hoặc du khách về việc cung cấp nội dung.

Đối tác quảng cáo và các bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng các tập tin cookie, script và / hoặc các cảnh báo web để theo dõi khách truy cập vào trang web của chúng tôi để hiển thị quảng cáo và các thông tin hữu ích khác. Theo dõi như vậy được thực hiện trực tiếp bởi các bên thứ ba thông qua các máy chủ của họ và có thể các chính sách bảo mật riêng của họ.

Kiểm soát riêng tư của bạn

Lưu ý rằng bạn có thể thay đổi các thiết lập trình duyệt của bạn tắt cookie nếu bạn có mối quan tâm riêng tư. Vô hiệu hóa các cookie cho tất cả các trang web không được khuyến khích vì nó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số trang web. Các lựa chọn tốt nhất là để tắt hoặc bật cookie trên một cơ sở cho mỗi trang web. Tham khảo tài liệu trình duyệt của bạn để được hướng dẫn làm thế nào để ngăn chặn các tập tin cookie và các cơ chế theo dõi khác. Danh sách các trình duyệt web liên kết quản lý quyền riêng tư cũng có thể hữu ích.

Lưu ý đặc biệt về Quảng cáo Google (Google Adsense)

Bất kỳ quảng cáo phục vụ bởi Google Inc., và các công ty liên kết có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng các tập tin cookie. Những cookie này cho phép Google hiển thị quảng cáo dựa trên các lần truy cập vào trang web này và các trang web khác sử dụng dịch vụ quảng cáo Google. Tìm hiểu làm thế nào để chọn không tham gia sử dụng cookie của Google. Như đã đề cập ở trên, bất kỳ theo dõi được thực hiện bởi Google thông qua các tập tin cookie và các cơ chế khác là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của Google.

Thông tin Liên hệ

Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật này có thể được hướng dẫn để lienhe@hocsao.net làm rõ thêm.