CÔNG CỤ CHUYỂN TONE DÀNH CHO SÁO TRÚC

Đây là một công cụ chuyển tone trực tuyến dành cho sáo trúc được lập trình dựa trên các nguyên tắc nhạc lý đang được áp dụng trong âm nhạc. Công cụ chuyển tone này được thiết kế nhằm hổ trợ các bạn chơi sáo chuyển tone các bài hát dễ dàng hơn, linh động hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Song trong quá trình lập trình không tránh khỏi các sai sót mong các bạn khi sử dụng phát hiện ra, xin hãy báo với ban quản trị để chúng tôi kịp thời sửa lỗi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHUYỂN TONE

1. Nhập các nốt thường trong trong cảm âm:

– Nhập theo đúng định dạng: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si (hoặc do,re,mi,fa,sol,la,si)

– Không nhập có đấu: Đô, Rê…

2. Nhập các nốt thăng trong trong cảm âm:

– Nhập đúng theo định dạng: Do#, Re#, Mi#,Fa#,Sol#, La#, Si# (hoặc do#,re#,mi#,fa#,sol#,la#,si#)

– Không nhập theo kí tự trên khuôn nhạc: Dob, Reb, Mib, Fab, Solb,  Lab,  Sib (hay dob,reb,mib, fab, solb, lab, sib)

Lưu ý:

  1. Mỗi nấc chuyển tương đương với 1/2 cung. Ví dụ: từ la lên do2 là 2 cung rưỡi, chọn +5, la về fa là 2 cung, chọn -4.
  2. Những dòng không dịch được hoặc lỗi sẽ được giữ nguyên nhưng tô màu đỏ để các bạn tự sửa.


KẾT QUẢ