Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô
Đô Rê Mi Sol Đố Rế Si
Si Đố La La Si Sol
Đố Si Si La La Sol Sol x2

Mi Fa Sol Rế
Mi Fa Sol Mí
Mi Fa Sol Đố Si La Si La Sol Sol
La Sol Sol Sol La Sol Fa Mi Fa Sol
Sol Fa Mi Rê x2

Sol Fa Mi Rê
Fa Fa Mi Rê Đô

Leave a Reply