Hoc Sao Pixcel

Bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato )

Sau khi các bạn đã đọc qua:

Hãy tiếp tục luyện bài tập số 3, bài đánh lưỡi kép Staccato.

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Sau khi luyện xong bài tập Đánh lưỡi kép 3, bạn hãy chuyển sang tập bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato – Triplet Studies )

Leave a Reply