Hoc Sao Pixcel

Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt. Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn có thể xem bài viết Kỷ thuật ngón trên ống Sáo). Những bài tập trong chương này  là bài tập cho bài Kỷ thuật cơ bản trên Sáo Bạn có thể tham khảo bài trước:

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Bài tập vuốt ngón

Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt.

Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn có thể xem bài viết Kỷ thuật ngón trên ống Sáo).

Những bài tập trong chương này , là bài tập cho bài Kỷ thuật cơ bản trên Sáo

Cây Trúc Xinh , vuốt ngón liền bậc , cách bậc và phối hợp với ngân hơi.

 Bài tập kỹ thuật vuốt ngón

 Bài tập kỹ thuật vuốt ngón

Leave a Reply