Hoc Sao Pixcel

Bài tập Ngân hơi phần 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Những Bài Nhạc Chọn Lọc Tập Ngân Hơi

ngân hơi note A , thổi chậm , nhấn từng chữ ha ha ha ( Xem bài viết về ngân hơi)

Bài Cây Thùy Dương , tập ngân hơi cho 2 sáo

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Tập ngân hơi , với những note nhạc trắng và note nhạc kéo dài

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Bài tập ngân hơi cho 2 sáo

-->

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Với bài nhạc Eternally

Tập ngân hơi trên những note nhạc kéo dài , và những note phạc phụ , không vuốt mà vỗ ngón

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Gửi phản hồi