Hoc Sao Pixcel

Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc

Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

[media url=”https://www.youtube.com/watch?v=G6eQ1S-LyMg” width=”600″ height=”400″]

Sáo trúc căn bản  – Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc còn được gọi là kỹ thuật chuyền hơi. 

Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc còn được gọi là kỹ thuật chuyền hơi

Tổng hợp bởi Học Sáo .NET

Leave a Reply