Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt. Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn có thể...

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Bài Tập page 2: Bài Tập page 3:   Các...

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Nếu chưa xem qua phần 1, bạn...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P3: Dấu Nối Cơ Bản với bát độ 2

I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. Don't underestimate the Force. You don't believe in the Force, do you? The Force Unleashed In my experience,...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P4: Dấu Nối với các note nhạc thăng giáng

Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try. …And the fluffy kitten played with that ball of string all through the night. On a lighter note, a Kwik-E-Mart clerk...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P5: Dấu nối với bát độ 3

Well, how'd you become king, then? Well, Mercia's a temperate zone! I dunno. Must be a king. The Knights Who Say Ni demand a sacrifice! What… is your quest? Burn her anyway! Now, look here, my good...
Cảm âm Buồn của anh

Environmentally friendly solid wood chairs going to Milan Furniture Fair

But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next...

Nhạc Trẻ Nên Chơi Sáo Tone Gì?

Sáo là một nhạc cụ đã có từ thời cổ đại và được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, sáo ngang là loại sáo thông dụng nhất và được chia...