Hoc Sao Pixcel

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

( Vui lòng xem sheet nhạc và luyện tập theo sheet)

Bạn có thể xem lại bài trước: Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Leave a Reply