Hoc Sao Pixcel

Video 1 Nhạc lý và làm quen sáo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...
Video 1 Nhạc lý và làm quen sáo

Video 1 Nhạc lý và làm quen sáo

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Video 1 Nhạc lý và làm quen sáo: Với video này, các bạn sẽ được học về nhạc lý cơ bản và làm quen với sáo trúc.

Leave a Reply