Hoc Sao Pixcel

Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.75 out of 5)
Loading...
Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Sau một hồi dài nghiên cứu thử các thế bấm # bằng cách bịt nữa lỗ mà khó quá. Mình mới thử được cái này, anh em xem thử có đúng không nhé.

Cách bấm thổi nốt # trên sáo 6 lỗ

Đầu tiên là bấm nữa lỗ:

Nốt đô # và Fa # thì chỉ có cách bịt nửa nỗ
Mi# thì là Fa luôn rồi ( Không có Mi#)
Còn Re # ( hoặc Mi b) thì có thế bấm bịt tất các nỗ trừ nốt Mi. —-> Chính xác là: Thổi Mi bình thường bạn mở 2 lỗ mi và rê, khi thổi Mi giáng ( cũng là Re #)thì đóng lỗ Re lại chỉ mở nút Mi thôi.

Hoặc áp dụng 1 số kỹ thuật bỏ ngón đặc biệt :
La # ( Si b ) : bịt 2 , 3. Thổi mạnh là ĐÔ 3.
Re # ( Mi b) : bịt 1, 2 , 3, 4 , 6 . thổi nhẹ
Rê 3 : bịt 1,2 , 5,6. hoặc bịt 1, 2, 5.
Mi 3: bịt 1, 3, 4, 6.
Sol #: bịt 1, 3

Leave a Reply